BilimProje.Org

TÜBİTAK 2237-B PROJE EĞİTİMİ ETKİNLİKLERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI

Sağlık Bilimleri Alanında TÜBİTAK Projeleri Hazırlama ve Yönetme Eğitimi
Çevrimiçi (Online) Kurs

9-11 Temmuz 2021, İstanbul
Kapsam: Bu 2237-B proje kursu, COVID-19 pandemi süreci nedeniyle çevrimiçi (online) olarak yapılacaktır.

“Sağlık Bilimleri Alanında TÜBİTAK Projeleri Hazırlama ve Yönetme Eğitimi” eğitim programı sağlık bilimleri alanlarında TÜBİTAK proje desteği sağlamak için henüz başarı sağlayamamış genç araştırmacıların (doktora yeterlilik sınavını vermiş lisansüstü öğrenciler ile erken kariyer dönemindeki akademisyenler, öğretim görevlisi, Dr. Öğretim Üyesi) bilimsel araştırma konusu belirleme, geliştirme ve proje hazırlama potansiyel ve kültürlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenmektedir.

Sağlık bilimleri alanlarında proje hazırlama ve bilimsel araştırma gerçekleştirecek TÜBİTAK (2237-B Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı) destek programı hedeflerine uygun lisansüstü ögrenciler (program kriterlerine göre davet ve eğitime kabul gerçekleştirilecektir) ve genç akademisyenler (öğretim görevlisi, Dr. Öğretim Üyesi, doçent) bu program kapsamında eğitilecektir.

Etkinlik kapsamında programdaki teorik dersler, uygulamalı ve interaktif eğitimlerin yer alacağı üç günlük bir program proje deneyimi olan deneyimli akademisyenler tarafından yürütülecektir. Program sırasında bire-bir (tercihen katılımcılara ait araştırma proje taslakları üzerinde) danışmanlık oturumları da yapılacaktır. Proje döngüleri ve aşamaları aktif tartışmalarla ele alınacaktır. Katılımcılara kabul ve reddedilmiş proje örnekleri sunularak, kazandıkları bilgilerin pekiştirilmesi için panel provası yapılacaktır.

TÜBİTAK Projeleri Genel Tanıtımı (Proje Fırsatları, Başvuru Temel Bilgileri): Etkinlik kapsamında araştırmacıların potansiyel olarak başvurabilecekleri ilgili TÜBİTAK Proje Çağrılarının başvuru dönemleri, başvuru koşulları ve temel bilgiler konusunda genel bilgilendirme yapılacaktır.

TÜBİTAK Projeleri Yazma Süreci: Hipotez kurma, Araştırmanın planlanması Proje için araştırılabilir konu bulma/sınırlama, Proje Başlığı, Özet ve Anahtar Kelimeler, Amaç, Konu ve Kapsam, Literatür Özeti, Özgün Değer; Yöntem; Araştırma Olanakları, Yaygın Etki/Katma Değer, Çalışma Takvimi, Başarı Ölçütleri ve B Planı; Bütçe ve Gerekçe, Çalışma Takvimi gibi genel konular üzerinden başvuru süreci uygulamalı olarak aktarılacaktır.

Proje Yönetimine Giriş: Proje Yönetimi Sürecinde Temel Kavramlar, Başarılı/Başarısız Proje Kavramı, Proje Yönetim Süreçleri; Proje Yönetimi Sürecinde Başarı Faktörleri, Proje Yönetiminde Kullanılan Bilgi Alanları, Proje Yönetimi Planlama Süreci, Metodoloji; Projelerde İş Dağılım Yapısı, Proje İş Programının Geliştirilmesi, Örnek Olay Uygulamaları gibi Proje Yönetimi Temel Kavramları katılımcılara aktarılacaktır.

Projelerde İletişim Yönetimi: İletişim, Takım Oluşturma, Takım Çalışması, Liderlik, Motivasyon, Müzakereler, Çatışmalar, Profesyonel Sorumluluk gibi iletişim yönetimi başlıkları detayları ile paylaşılacaktır.

Proje Önerisi Oluşturma: Eğiticilerin yapmış oldukları örnek bir proje üzerinden benzetim (simülasyon) yapılacaktır. Katılımcıların proje önerisi oluşturması için uygulamalarla sağlanacaktır.

Grup Çalışması: Proje gruplarının; oluşturulan proje önerilerinin teorik kısımda verilen bilgiler ışığında uygulamalarla olgunlaştırılması sağlanacaktır.

Proje Grupları İnteraktif Sunumları ve Değerlendirme: Teorik ve Uygulama eğitimleri sonrası proje gruplarının hazırlamış oldukları projeleri sunmaları ve sunumlar üzerinden interaktif değerlendirmelerle yönlendirilmeleri aşamalarını içermektedir.